Medikal Firmalar

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Tıp Dernekleri

Tıp Dernekleri

e-Posta Yazdır PDF

 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web:http://tsprm.org


Hipertansiyon İle Mücadele Derneği

 

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir   – web: www.hiperder.org


Aktif Yaşam Derneği
E-Posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.aktifyasam.org.tr

 


Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 


Türk Üroloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.uroturk.org.tr

 


Türk Radyoloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 


Türk Pediatri Kurumu
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.turkpediatri.org.tr

 


Tıp Bilişimi Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.turkmia.org

 


Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği

 

http://www.turkishshoulderelbow.org.tr


Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
Telefon:    (0 212) 633 01 31 – Faks: GSM     (0 544) 625 32 58
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 


Türkiye Nükleer Tıp Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.travma.org

 


Türk Patoloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.tpd.org.tr

 


Türk Plastik Rekonstrüktif ve estetik Cerrahi Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 


Türk Toraks Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.toraks.org.tr

 


Türk Psikiyatri Derneği

 

http://www.psikiyatri.org.tr


Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

 

http://www.tahud.org


Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.tihud.org.tr

 


Türk Nöroloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.noroloji.org.tr


Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.tjod.org

 


Türk Cerrahi Derneği
E-Mail:   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.turkcer.org.tr

 


Türk Dermatoloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.turkdermatoloji.org

 


Türk Gastroenteroloji Derneği
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir – web: www.tgd.org.tr

 


Türk Kardiyoloji Derneği
web: www.tkd.org.tr

 


Tıbbi Onkoloji Derneği
Telefon:    0538 5630744   http://www.medonk.com


Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
E-Mail:    Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir   – web: www.tkbbv.org.tr

 


TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

 

http://www.tatd.org.tr


İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ

 

http://www.ibhd.org.tr


TÜRK AKCİĞER KANSERİ DERNEĞİ

 

http://www.takd.org.tr/anasayfa


ANOTOMİ DERNEĞİ

http://www.anatomidernegi.org


ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ

 

http://www.arss.org


ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ DERNEĞİ

 

http://www.ankemdernegi.org.tr


ÇOCUK AKIL SAĞLIĞI VE REHBERLİĞİ DERNEĞİ

 

http://www.ailerehber.org


EGE HEMOFİLİ DERNEĞİ

 

http://www.egehemoder.org/nuke


TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ

 

http://www.geriatri.org


TÜRK GASTROENTOLOJİ DERNEGİ İZMİR

 

http://www.gastroizmir.org


TÜRK KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ

 

http://www.kmtd.org.tr


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

 

http://www.klimik.org.tr


TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ

 

http://www.turk-eegemg.org


KULAK BURUN BOGAZ

 

http://www.kanalkbb.com


MANYETİK REZONANS DERNEĞİ

 

http://www.mrder.org.tr/indextr.html


OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ

 

http://www.obusg.org.tr


PANİK ATAK VE AKSİYETE DERNEĞİ

 

http://www.pandost.com


TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

 

http://www.radonk.org.tr/yeni


SAĞLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

 

http://www.syd2010.org


TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

 

http://www.solunum.org.tr


TÜRK ALGOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.algoloji.org.tr


TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.androloji.org.tr


TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ

 

http://www.turkepilepsi.org.tr


TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.tfd.org.tr


TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ

 

http://www.tkdcd.org


TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ

 

http://www.turkkanser.org.tr


TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.tsn.org.tr


TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.neonatology.org.tr


TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.tod-net.org/v3/home


TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.turkpedcar.org


TÜRK PROSTONDONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ

 

http://www.tpid.hacettepe.edu.tr


TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ

 

http://www.tdd.org.tr


TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ

 

http://www.turkendokrin.org


TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

 

http://www.tftr.org.tr


TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ

 

http://www.kasder.org.tr


TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

 

http://www.millipediatri.org.tr


Hekim Hakları Derneği

 

http://www.hekimhaklari.org


Hekimler Birliği Vakfı

 

http://www.hekimlerbirligivakfi.org


Çağdaş Eczacılar Derneği

 

http://www.ced.org.tr/v2/index.php


Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)

http://www.hayad.org.tr


Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER)

 

http://www.otizm.org


Sağlık Memurları Derneği

 

http://www.saglikmemurlari.org


Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği

 

http://www.satder.org


Sağlık Vakfı

 

http://www.saglikvakfi.org.tr


Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

 

http://www.ssyv.org.tr


Sağlıkta Umut Vakfı

 

http://www.suvak.org.tr


Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

 

http://www.klimik.org.tr


Türk Algoloji (Ağrı) Derneği

 

http://www.algoloji.org.tr


Türk Eczacıları Birliği

 

http://www.teb.org.tr


Türk Farmakoloji Derneği (TFD)

 

http://www.tfd.org.tr


Türk Gastroenteroloji Vakfı

 

http://www.tgv.org.tr


Türk Kalp Vakfı

 

http://www.tkv.org.tr


Türk Klinik Biyokimya Derneği

 

http://www.tkbd.org


Türk Oftalmoloji Derneği

 

http://www.tod-net.org


Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)

 

http://www.tpcd.org.tr/


Türk Tabipleri Birliği (TTB)

 

http://www.ttb.org.tr/


Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

 

http://www.tapv.org.tr/


Türkiye Hemofili Derneği

 

http://www.turkhemoder.org/


Türkiye Kızılay Derneği

 

http://www.kizilay.org.tr/kurumsal/


Türkiye Nükleer Tıp Derneği

 

http://www.tsnm.org/anasayfa/


Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS)

 

http://www.turkobesitysurgery.com/


Türkye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği

 

http://www.turk-eegemg.org/


Tıbbiyeliler Cemiyeti

 

http://www.tibbiyelilercemiyeti.com/


Turk Geriatri Vakfı

 

http://www.turkgeriatrivakfi.org.tr/


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

 

http://www.travma.org.tr/


Uyku Laboratuvarı Teknisyenleri Derneği

 

http://www.ulted.org


Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

 

http://www.yeniden.org.tr


 

 

DUYURULAR

Seri ilanlar bölümünde firmanıza ait ürün tanıtımı, bayilik, personel vb. Bir çok konuda ilan yayınlayabilir ,ülke genelindeki tedarikçi ve satınalmacılara doğrudan ulaşabilirsiniz. Üstelik mağaza açmak ve doping uygulamak tamamen ücretsiz. İlan vermek için TIKLAYIN !

KİMLER SİTEDE

Şu anda 40 konuk çevrimiçi