Medikal Firmalar

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Tıp Dergileri

Tıp Dergileri

e-Posta Yazdır PDF

Tıp Dergileri Arşivi


Adli Psikiyatri Dergisi

http://www.psikiyatridizini.org


Advances in Molecular Medicine

http://www.advmolmed.com


Ağrı Dergisi

http://www.agridergisi.org


Akademik Gastroenteroloji Dergisi

http://www.akademik.tgv.org.tr


Akciğer Arşivi

http://akcigerarsivi.turkiyeklinikleri.com


Anadolu Kardiyoloji Dergisi

http://www.anakarder.com


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

http://www.onlinedergi.com


ANKEM Dergisi

http://www.ankemdernegi.org.tr/?dp=published


Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

http://dfd.atauni.edu.tr


Bakırköy Tıp Dergisi

http://www.bakirkoytip.org


Bilgisayarlı Tomografi Bülteni

http://www.ctf.istanbul.edu.tr/ctfradyoloji/bulten/bct.htm


Cerrahpaşa Tıp Dergisi

http://www.ctf.istanbul.edu.tr/dergi/index.htm


Çağdaş Cerrahi Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_cerrahi.asp


Çocuk Cerrahisi Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_pedcer.asp


Çocuk Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_cocuk.asp


Çocuk Enfeksiyon Dergisi

http://www.cocukenfeksiyon.org/index.asp


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

http://www.cshd.org.tr


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://cukurovatip.cu.edu.tr/


Damar Cerrahi Dergisi

http://www.uvcd.org.tr/index.php?categoryid=30


Diabet Bilimi Dergisi

http://www.diabetbilimi.web.tr


Diagnostic and Interventional Radiology

http://www.dirjournal.org


Dicle Tıp Dergisi

http://www.dicle.edu.tr/fakulte/tip/dergi/index.php


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=11876


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.tipdergi.duzce.edu.tr


Ege Tıp Dergisi

http://egetipdergisi.com.tr


Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi

http://www.tevak.org/?page=published


Endokrinolojide Diyalog Dergisi

http://www.endokrin.com/tr/?page_id=163


Endokrinolojide Yönelişler Dergisi

http://www.endokrinoloji.web.tr


Erciyes Tıp Dergisi

http://www.erciyestipdergisi.org


FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences)

http://www.fabad.org.tr/journal/


Fırat Tıp Dergisi

http://www.firattipdergisi.com


Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://www.firattipdergisi.com


Gaziantep Tıp Dergisi

http://www1.gantep.edu.tr/~tipdergi/tipdergisi/index.php


Gazi Medical Journal

http://www.gmjournal.net


Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

http://www.gudisdergi.gazi.edu.tr


Genel Tıp Dergisi

http://www.geneltip.com


Glokom-Katarakt Dergisi

http://www.glokomkatarakt.com


GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/index.asp


Göztepe Tıp Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_goztepe.asp


Gülhane Tıp Dergisi

http://www.gulhanetip.dergisi.org/archive.php3


Güncel Gastroenteroloji Dergisi

http://guncel.tgv.org.tr


Güncel Pediatri Dergisi

http://www.guncelpediatri.com


Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

http://www.dishekdergi.hacettepe.edu.tr/htdergi/dergi.php


Hacettepe Ortopedi Dergisi

http://www.ortopedidergisi.hacettepe.edu.tr


Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

http://www.eczfakder.hacettepe.edu.tr


Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

http://www.hemargedergi.org


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://medicine.inonu.edu.tr/tfdergi/index.php/tfdergi


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

http://www.itfdergisi.com


İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi

http://www.iaeh.gov.tr


Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni

http://www.logos.com.tr/tr/p_jinekoloji.asp


Journal of Neurological Sciences [Turkish]

http://www.jns.dergisi.org


Journal of the Turkish German Gynecological Association

http://www.artemisonline.net/jvi.asp


Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

http://www.keahdergi.org/jvi.asp


KBB-Forum

http://www.kbb-forum.net/journal/index.php3


Klinik Psikiyatri Dergisi

http://www.klinikpsikiyatri.org


Klinik Psikofarmakoloji Bülteni

http://www.psikofarmakoloji.org/v2


Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com


Klinik Tıp Pediatri Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com/dergisayi.aspx?id=9


Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi

http://www.kliniktipdergisi.com/dergisayi.aspx?id=7


Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi

http://www.kbbihtisas.org


Literatür Dergisi

http://www.literatur.web.tr


Marmara Medical Journal

http://mmj.dergisi.org/archive.php3


Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/sayi.asp?goster=1&DergiAdi=4


Medical Network Kardiyoloji Dergisi

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/sayi.asp?goster=1&DergiAdi=2


Medical Network Klinik Bilimler and Doktor

http://www.medicalnetwork.com.tr/web/index.asp 


Nörolojik Bilimler Dergisi

http://med2.ege.edu.tr/~norolbil/menu.html


Tıp Bilimleri Dergisi

http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com


Tuberkuloz ve Toraks Dergisi

http://www.tubtoraks.org/jvi.asp


Türk Dermatoloji Dergisi

http://www.turkdermatolojidergisi.com/index.asp


Türk Fertilite Dergisi

http://www.tivak.org.tr/dergi


Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi

http://www.tpcd.org.tr/dergi/index.php/tprecd


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

http://www.travma.org.tr/dergi/jvi.aspx


Meme Sağlığı Dergisi

http://www.memesagligi.dergisi.org


Neuroanatomy Dergisi

http://www.neuroanatomy.org


Nöropsikiyatri Arşivi

http://www.noropsikiyatriarsivi.com


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

http://jecm.omu.edu.tr/eng/index.html


Osteoporoz Dünyasından

http://www.osteoporozdunyasindan.com


Perinatoloji Dergisi

http://www.perinataldergi.com/Archive.asp


Retina-Vitreus Dergisi

http://www.retinavitreus.com/anasayfa.php


Romatizma Dergisi

http://www.romatizma.dergisi.org


Solunum Dergisi

http://www.solunum.org.tr/jvi.aspx


STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

http://www.ttb.org.tr/STED


Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi

http://med.sdu.edu.tr/tipdergisi


Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni

http://www.sislietfaltip.org


Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi

http://tgr.dergisi.org


The Anatolian Journal of Clinical Investigation

http://www.ajcionline.org/index.php/ajci


Trakya Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi

http://www.tutfd.org


TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

http://www.korhek.org


Turkish Journal of Cancer

http://www.turkjcancer.org


Turkish Journal of Gastroenterology

http://www.turkgastro.org


Turkish Journal of Hematology

http://www.tjh.com.tr/jvi.asp


Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical


Turkish Journal of Pediatrics

http://www.turkishjournalpediatrics.org


Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153143&tip=sid


Turkish Neurosurgery

http://www.turkishneurosurgery.org.tr


Turkish Respiratory Journal

http://www.turkishrespiratoryjournal.com/


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi

http://www.logos.com.tr/tr/p_anestezi.asp


Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi

http://www.tape.com.tr/jvi.asp


Türk Biyokimya Dergisi

http://www.turkjbiochem.com/


Türk Geriatri Dergisi

http://geriatri.dergisi.org/


Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

http://tgkdc.dergisi.org


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

http://www.rshm.gov.tr/index.php?id=411&option=com_content&task=view


Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi

http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp


Türk Kardiyoloji Arşivi

http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:dergi/default


Türk Nöroşirürji Dergisi

http://www.turkishneurosurgicalsociety.org/


Türk Oftalmoloji Gazetesi

http://www.oftalmoloji.org/jvi.asp


Türk Onkoloji Dergisi

http://onkder.org


Türk Patoloji Dergisi

http://www.turkjpath.org


Türk Pediatri Arşivi

http://www.turkpediatriarsivi.com/index.asp


Türk Psikiyatri Dergisi

http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=anaSayfa


Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi

http://medline.pleksus.com.tr/degilistesi.php?journal=290


Türk Üroloji Dergisi

http://www.journalagent.com/uroloji


Türkderm

http://www.onlinemakale.com/home/jvi.asp?pdir=turkderm&plng=tur


Türkiye Acil Tıp Dergisi

http://www.trjemergmed.com/jvi.asp


Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

http://www.turkailehekderg.org


Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

http://www.ftrdergisi.com


Türkiye Klinikleri Dergileri

http://www.turkiyeklinikleri.com


Türkiye Parazitoloji Dergisi

http://www.tparazitolderg.org/index.php3


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

http://tipyayinkom.uludag.edu.tr/fulltext.php


Ulusal Cerrahi Dergisi

http://www.ulusalcerrahidergisi.org


Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

http://www.travma.org.tr/jvi.aspx?pdir=travma&plng=tur&list=pub


Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi

http://www.uhod.org


Van Tıp Dergisi

http://vantipdergisi.yyu.edu.tr


Yeni Tıp Dergisi

http://www.yenitip.org/index.php?cc=main


Zeynep Kamil Tıp Bülteni

http://www.zeynepkamil.gov.tr/?m=ozktb

 

DUYURULAR

Seri ilanlar bölümünde firmanıza ait ürün tanıtımı, bayilik, personel vb. Bir çok konuda ilan yayınlayabilir ,ülke genelindeki tedarikçi ve satınalmacılara doğrudan ulaşabilirsiniz. Üstelik mağaza açmak ve doping uygulamak tamamen ücretsiz. İlan vermek için TIKLAYIN !

KİMLER SİTEDE

Şu anda 26 konuk çevrimiçi